هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس مرز استان کردستان
 2. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نیکشهر
 3. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مبارکه
 4. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مراغه
 5. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان هندیجان
 6. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مینودشت واقع در استان گلستان
 7. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گرمی
 8. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان هشترود
 9. جی آی اس مرز استان آذربایجان غربی
 10. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نیریز
 11. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نظرآباد واقع در استان البرز
 12. جی آی اس مرز استان لرستان
 13. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مشگین شهر واقع در استان اردبیل
 14. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان هرسین
 15. جی آی اس مرز استان کردستان
 16. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ملکان
 17. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کلات
 18. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نوشهر
 19. جی آی اس مرز استان اصفهان
 20. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ماه نشان
 21. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نهاوند واقع در استان همدان
 22. جی آی اس مرز استان کرمانشاه
 23. جی آی اس محدوده شهرستان دره شهر
 24. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لنجان
 25. جی آی اس مرز استان خراسان شمالی
 26. جی آی اس مرز استان خراسان شمالی
 27. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کوثر
 28. جی آی اس مرز استان زنجان
 29. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نور
 30. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مراغه
 31. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان محلات واقع در استان مرکزی
 32. جی آی اس مرز استان مازندران
 33. جی آی اس مرز اردستان
 34. جی آی اس مرز استان اصفهان
 35. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان هندیجان
 36. جی آی اس مرز استان هرمزگان
 37. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مشگین شهر
 38. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گیلانغرب
 39. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نهبندان
 40. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان محمودآباد
 41. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ماسال
 42. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان هرسین
 43. جی آی اس مرز بستان آباد
 44. جی آی اس مرز استان لرستان
 45. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مسجد سلیمان
 46. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مشگین شهر واقع در استان اردبیل
 47. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ماه نشان واقع در استان زنجان
 48. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نیر واقع در استان اردبیل
 49. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گیلانغرب واقع در استان کرمانشاه
 50. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مسجدسلیمان
 51. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گرمی واقع در استان اردبیل
 52. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کامیاران
 53. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ورزقان
 54. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ورامین
 55. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مشگین شهر واقع در استان اردبیل
 56. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مریوان
 57. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لارستان
 58. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کاشان
 59. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گچساران
 60. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کنگاور
 61. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گنبد کاووس واقع در استان گلستان
 62. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نمین واقع در استان اردبیل
 63. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نقده
 64. جی آی اس مرز استان آذربایجان غربی
 65. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نجف آباد واقع در استان اصفهان
 66. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نظرآباد واقع در استان البرز
 67. جی آی اس مرز استان کردستان
 68. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مهاباد
 69. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مسجد سلیمان
 70. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کاشمر
 71. جی آی اس مرز اسفراین
 72. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مشهد
 73. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کامیاران
 74. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کبودرآهنگ
 75. جی آی اس مرز استان فارس
 76. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مهران واقع در استان ایلام
 77. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لارستان
 78. جی آی اس محدوده شهرستان دره شهر
 79. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کردکوی
 80. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان هریس
 81. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ماکو
 82. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لارستان
 83. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان محمودآباد
 84. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مهران
 85. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کرج واقع در استان البرز
 86. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مریوان
 87. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کوهرنگ
 88. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گنبد کاووس واقع در استان گلستان
 89. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نور
 90. جی آی اس مرز آبیک
 91. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ممسنی
 92. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مانه و سملقان
 93. جی آی اس مرز استان آذربایجان غربی
 94. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان میناب
 95. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نطنز
 96. جی آی اس مرز استان سیستان و بلوچستان
 97. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کمیجان
 98. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کردکوی
 99. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لارستان
 100. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گیلانغرب