هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شادگان
 2. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سردشت واقع در استان آذربایجان غربی
 3. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جاجرم
 4. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ساری
 5. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سرایان
 6. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خلیل آباد
 7. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رفسنجان
 8. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ساری
 9. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زاهدان
 10. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سمیرم
 11. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جاجرم
 12. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رشت خوار
 13. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شاهین دژ
 14. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رودبار
 15. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رباط کریم
 16. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خوانسار
 17. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سلماس واقع در استان آذربایجان غربی
 18. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رامیان
 19. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دورود واقع در استان لرستان
 20. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ری واقع در استان تهران
 21. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شهربابک واقع در استان کرمان
 22. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سراوان
 23. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دزفول
 24. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خرم دره
 25. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شبستر واقع در استان آذربایجان شرقی
 26. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ساوه
 27. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سمیرم
 28. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دلفان
 29. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رشت خوار
 30. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ساوجبلاغ
 31. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سرخس واقع در استان خراسان رضوی
 32. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دره شهر واقع در استان ایلام
 33. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شیراز
 34. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دلفان
 35. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خاش
 36. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دورود واقع در استان لرستان
 37. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دهلران
 38. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سلماس
 39. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان صحنه
 40. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چالدران
 41. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سروآباد
 42. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زرند
 43. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جویبار
 44. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جوانرود
 45. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دماوند
 46. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سپیدان
 47. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان تیران و کرون
 48. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خواف
 49. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان صحنه
 50. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سرخس
 51. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خمینی شهر
 52. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خلیل آباد
 53. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خاش
 54. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دشتی
 55. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان
 56. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رشت واقع در استان گیلان
 57. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چالدران
 58. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چاراویماق واقع در استان آذربایجان شرقی
 59. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دماوند واقع در استان تهران
 60. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دشتستان
 61. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رشت خوار واقع در استان خراسان رضوی
 62. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چالدران
 63. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خمین
 64. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دورود
 65. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شیروان واقع در استان خراسان شمالی
 66. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دیر واقع در استان آذربایجان بوشهر
 67. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دیلم واقع در استان بوشهر
 68. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شیروان و چرداول
 69. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شهرکرد
 70. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شاهین دژ واقع در استان آذربایجان غربی
 71. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زرندیه
 72. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سنندج واقع در استان کردستان
 73. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان درگز واقع در استان خراسان رضوی
 74. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سمیرم
 75. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان تیران و کرون
 76. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سراب
 77. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دماوند واقع در استان تهران
 78. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان تویسرکان
 79. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دشتی واقع در استان بوشهر
 80. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خوی
 81. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سبزوار واقع در استان خراسان رضوی
 82. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دلفان واقع در استان لرستان
 83. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جهرم
 84. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جیرفت
 85. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جاجرم
 86. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سرخس
 87. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ساوجبلاغ واقع در استان البرز
 88. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سرایان
 89. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان صحنه
 90. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چابهار
 91. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سمیرم سفلی
 92. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سروآباد
 93. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سمیرم
 94. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رامهرمز
 95. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان تویسرکان
 96. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خدابنده
 97. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دیوان دره
 98. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سیرجان
 99. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سراوان واقع در استان سیستان و بلوچستان
 100. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جم واقع در استان بوشهر